ഭക്ഷണവും ശാസ്ത്രവും

പഞ്ചഗവ്യവും ഗോമൂത്രവും ശുചിത്വത്തിനും രോഗ പ്രതിരോധത്തിനും ഏറ്റവും മികച്ചതാണോ ?

പഞ്ചഗവ്യവും ഗോമൂത്രവും വിശേഷപ്പെട്ട വസ്‌തുക്കളാണെന്ന പൊതുധാരണ നിലവിലുണ്ട്. അതിന്റെ ശാസ്ത്രവശങ്ങൾ പറയാമോ ?

ഉത്തരം കാണുക

ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മഞ്ഞൾ കഴിച്ചാൽ മതിയോ?

ദിവസേന അല്പാല്പം മഞ്ഞൾ സേവിച്ചാൽ കാൻസർ എന്ന ഗുരുതര രോഗത്തെ പോലും അകറ്റി നിർത്താമെന്നാണ് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. മഞ്ഞളും കാൻസറും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം ?

ഉത്തരം കാണുക

പപ്പടത്തിൽ വലിയ കുമിളകളുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ ?

പപ്പടം പായസത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പൊടിച്ചു ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ത്കൊണ്ട് ?

ഉത്തരം കാണുക