ചോദ്യങ്ങൾ

പുനർജന്മം സത്യമാണോ ? അത് ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?

ശാന്താദേവി എന്ന സ്ത്രീ ഡൽഹിയിൽ പുനർജനിച്ചതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ശരിയോണോ ? -ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അഭിരാം

ഉത്തരം കാണുക

ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ അരിപൊടി കുഴക്കുമ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്?

പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ റെഡി ആവുന്ന അരിപൊടി എങ്ങനെ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്?

ഉത്തരം കാണുക

യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഛർദ്ദി വരുന്നത് എന്തു കൊണ്ടാണ് ?

ബസ്സിലും കാറിലും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഛർദ്ദി വരുന്നത് എന്തു കൊണ്ടാണ് ? മുടി, കടലാസ് എന്നിവ മണപ്പിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഇതിൽ എത്രമാത്രം ശാസ്ത്രീയതയുണ്ട് ? - ഡോ.കെ.പി.അരവിന്ദന്‍ എഴുതുന്നു

ഉത്തരം കാണുക