ആരോഗ്യം, മനുഷ്യശരീരം

ആത്മാവിന്റെ ഭാരം 21 ഗ്രാം ആണോ ?

ഈയടുത്ത് ഒരു സിനിമയിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കണ്ടു. - അഭിൻ ശ്യാം ചോദിക്കുന്നു...

ഉത്തരം കാണുക

കൂര്‍ക്കം വലി എന്തുകൊണ്ട്?

ചില മനുഷ്യര്‍ ഉറങ്ങുമ്പോള്‍ ഉച്ചത്തില്‍ കൂര്‍ക്കം വലിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് കൂർക്കം വലി ശബ്ദം ഉണ്ടാവുന്നത് - അനീഷ് കുമാർ കെ

ഉത്തരം കാണുക