ചന്ദ്രയാൻ റോവറിന്റെ ടയർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ പതിപ്പിച്ചതെന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രം യഥാർത്ഥമാണോ ?

--

ഉത്തരം

അല്ല, ഇത് യഥാർത്ഥമല്ല. അശോകസ്തംഭത്തേയും ISRO ലോഗോയേയും വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്ന ഇത് അഡോബി ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഉത്തർ പ്രദേശിലെ ലക്നൗവിലുള്ള കൃഷ്ണാൻശു ഗാർഗ് എന്ന വ്യക്തി ഒരു കൗതുകത്തിനായി ചെയ്തതാണ് ഇതെന്ന് ഇൻഡ്യ ടുഡേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരം നൽകിയത് : ഡോ.എൻ.ഷാജി, ലൂക്ക എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡംഗം

Share This Article
Print Friendly and PDF