ജീവശാസ്ത്രം

കൊതുകിന് ചിലരോട് പ്രത്യേക സ്നേഹമുണ്ടോ ?

ചിലരെ കൊതുക് കൂടുതല്‍ കടിക്കുന്നതെന്ത് കൊണ്ടാണ് ?

ഉത്തരം കാണുക

പുനർജന്മം സത്യമാണോ ? അത് ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?

ശാന്താദേവി എന്ന സ്ത്രീ ഡൽഹിയിൽ പുനർജനിച്ചതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ശരിയോണോ ? -ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അഭിരാം

ഉത്തരം കാണുക

എന്തുകൊണ്ട് ആനകൾക്ക് കാൻസർ വരുന്നില്ല?

മനുഷ്യരോളം കാലം ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എന്നാൽ മനുഷ്യരേക്കാൾ എത്രയോകൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള ആനകൾക്ക് എന്ത് കൊണ്ടാണ് കാൻസർ വരാത്തത്

ഉത്തരം കാണുക

ഡോൾഫിൻ സസ്തനിയാണോ മീനാണോ ?

സസ്തനിയാണെങ്കിൽ ഡോൾഫിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുലയൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ?

ഉത്തരം കാണുക

ചീവീടിന് എത്ര കണ്ണുണ്ട്?

ചീവീടുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹം

ഉത്തരം കാണുക

നീർക്കാക്കകൾ കൂടുതൽ മനുഷ്യ സാമിപ്യം ഉള്ള നഗരങ്ങളിൽ കൂടുകെട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ? ഇവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ താത്പര്യം

നീർപക്ഷികൾ കൂട്കെട്ടുന്നതും ചേക്കിരിക്കുന്നതും നല്ല തിരക്കുള്ള പട്ടങ്ങളുടെ റോഡരികിലുള്ള മരങ്ങളിലാണ്. എന്നാൽ ധാരാളം മരങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലല്ല. എന്തുകൊണ്ട്

ഉത്തരം കാണുക