ലൂക്കയോട് ചോദിക്കാം

നമുക്ക് ചുറ്റും നിരവധി പ്രതിഭാസങ്ങളുണ്ട്. അവ എങ്ങിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എങ്ങിനെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയലാണ് ശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനം. ഇതിനായി വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചോദ്യോത്തര പദ്ധതി ഇവിടെ ആരംഭിക്കയാണ്.

shape shape
ഇന്നത്തെ ചോദ്യം.

കോഴിയോ മുട്ടയോ ആദ്യം ഉണ്ടായത്?

ചോദ്യം കാണുക

shape
ചോദ്യങ്ങൾ

പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ

അടുത്തകാലത്തായി ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും.

2023 നവംബർ ലക്കത്തിലെ ശാസ്ത്രകേരളത്തിലെ ചോദ്യത്തിന് ഡോ.മിഥുൻ സിദ്ധാർത്ഥൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു.

ഉത്തരം വായിക്കുക

ദേവഗംഗ ചോദിക്കുന്നു

ഉത്തരം വായിക്കുക

ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 290 ദശലക്ഷം പ്രകാശവർഷം അകലെയുള്ള സ്റ്റീഫന്റെ ക്വിന്ററ്റിന്റെ ഗാലക്സികളിലൊന്നിലാണ് നമ്മൾ എന്ന് കരുതുക, ശക്തമായ ഒരു ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനി ഉപയോഗിക്കുക, ദിനോസറുകളുടെ പൂർവ്വികരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ?

ഉത്തരം വായിക്കുക

വിനോദ് ചോദിക്കുന്നു...

ഉത്തരം വായിക്കുക

ദിവസേന അല്പാല്പം മഞ്ഞൾ സേവിച്ചാൽ കാൻസർ എന്ന ഗുരുതര രോഗത്തെ പോലും അകറ്റി നിർത്താമെന്നാണ് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. മഞ്ഞളും കാൻസറും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം ?

ഉത്തരം വായിക്കുക

shape
ചോദ്യങ്ങൾ

തിരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ

പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളു ഉത്തരങ്ങളും

പരിണാമ സിദ്ധാന്തവും ദശാവതാരവും തമ്മിലെന്തു ബന്ധം ?

പുരാണത്തിലെ ദശാവതാരകഥ പ്രാചീനകാലത്തുതന്നെ ഭാരതീയർക്ക് പരിണാമസിദ്ധാന്തം അറിയാമായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണോ ?

ഉത്തരം വായിക്കുക

ജീവപരിണാമത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണതയുള്ള ജീവി മനുഷ്യനാണോ ?

ജീവപരിണാമം എന്നത്‌ പൂര്‍ണ്ണതയിലേക്കുള്ള പടികള്‍ ആണോ... മനുഷ്യന്‍ ആണോ ജീവപരിണാമത്തില്‍ ഏറ്റവും സങ്കീര്‍ണമായ ജീവി

ഉത്തരം വായിക്കുക

boriska kipriyanovich എന്ന ബാലൻ ചൊവ്വയിൽ ജനിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുന്നു .ഇതിലെ വാസ്തവം എന്ത്?

ഇനി അഥവാ അവൻ അവിടെ ജനിച്ചതല്ല എങ്കിൽ എങ്ങിനെ ഇത്രേ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അവൻ ചൊവ്വയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കിട്ടി , Egyptian civilization-നെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളും എങ്ങനെ ഇത്രേ ചെറുപ്രായത്തിൽ സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ?


ഉത്തരം വായിക്കുക

മാനസിക രോഗങ്ങൾ കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ചന്ദ്രന്റെ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ടോ?

2023 നവംബർ ലക്കത്തിലെ ശാസ്ത്രകേരളത്തിലെ ചോദ്യത്തിന് ഡോ.മിഥുൻ സിദ്ധാർത്ഥൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു.

ഉത്തരം വായിക്കുക

ലൂക്ക

ലൂക്ക സയൻസ് പോർട്ടൽ

ലൂക്കയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾ

ലൂക്ക

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ ശാസ്ത്ര വെബ്സൈറ്റാണ് ലൂക്ക.

luca.co.in

ലൂക്ക ക്വിസ്

വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിവരങ്ങളെ രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ക്വിസ്സാണിത്.

quiz.luca.co.in

ആസ്ക് ലൂക്ക

ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ഉത്തരങ്ങൾ തേടാനുമുള്ള ഓപ്പൺ ആക്‌സസ് ശേഖരമാണ് Ask Luca.

ask.luca.co.in

ശാസ്ത്രനിഘണ്ടു

6000 ശാസ്ത്രപദങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരണവും അടങ്ങുന്ന നിഘണ്ടു

words.luca.co.in